ОЦІНКА МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.31.0.133

Ключові слова:

мотивація, сила мотивації, задоволеність працею, мотиваційний потенціал працівника, ціннісна орієнтація, матриця діагностики

Анотація

Метою дослідження є розробка методичного підходу до оцінки мотиваційного потенціалу працівників підприємства і обґрунтування напрямів його підвищення на основі матричного методу, виходячи з отриманого рівня його складових. У роботі використано методи логічного та порівняльного аналізу, узагальнення і групування, парного порівняння та матричний метод, що дозволило визначити ключові параметри оцінки мотиваційного потенціалу працівників підприємства і запропонувати можливі напрями його підвищення.

Як основний результат роботи пропонується методичний підхід щодо оцінки мотиваційного потенціалу працівників за основними його складовими (задоволеністю роботою і силою мотивації) з подальшим вибором методів впливу, виходячи з ціннісної орієнтації працівників. Передбачається, що показниками оцінки задоволеності роботою кожного працівника і персоналу в цілому є: складність, системність, важливість, автономність і цілісність роботи. Показник сили мотивації й ціннісна орієнтація визначаються в балах за результатами анкетного опитування. У цьому разі сила мотивації характеризується в діапазоні від слабкої до сильної; виділяються провідні типи ціннісної орієнтації (ціннісна, прагматична і нейтральна), характерні окремо для кожної категорії працівників, що дозволяє судити про ефективність того чи іншого виду стимулювання щодо певної групи працівників і побудувати систему мотивування відповідно до вимог персоналу. На основі оцінки складових мотиваційного потенціалу будується матриця діагностики і проводиться градація працівників за його рівнем, а також розробляються і обґрунтовуються напрями вдосконалення системи мотивації трудової діяльності.

Зроблено висновок про те, що дослідження мотиваційного потенціалу працівників дозволить виявити незадоволені в роботі потреби, ступінь реалізації вимог, які людина висуває до роботи, розбіжності в інтересах роботодавця і працівника, які необхідно подолати для створення умов ефективної реалізації мотиваційного потенціалу.

Результати роботи можуть бути використані як рекомендації для оцінки й аналізу різних характеристик мотиваційного потенціалу працівників, обґрунтування пропозицій щодо формування ефективної системи мотивації праці персоналу в організації.

Біографія автора

Ya. VELYCHKO, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

асистент, кафедра управління та адміністрування

Посилання

Lukyanova, N. A. (2011). Motivatsionnyy menedzhment [Motivational Management].Tomsk: Izd-vo Tomskogo politekhnicheskogo universiteta [in Russian].

Gagarinskiy, A. V. (2013). Povyshenie motivatsii rabotnikov predpriyatiy putem opredeleniya otraslevykh faktorov rosta proizvoditelnosti truda [Increase of Motivation of Enterprise Workers by Determining Branch Factors of Labor Productivity Growth]. Naukovedenie - Science of science, 6. November. Retrieved from http://naukovedenie.ru/PDF/114EVN613.pdf [in Russian].

Khadasevich, N. (2010). Razvitie potentsiala personala organizatsii [Development of Potential of Organization Staff]. Kadrovik. Kadrovyy menedzhment - The personnel officer. Human Resource Management, 1, 7-11 [in Russian].

Horban, V. B. (2012). Analizuvannia skladovykh elementiv motyvatsiinoho potentsialu pidpryiemstv-subiektiv hospodarskoi diialnosti Lvivskoi oblasti [Analysis of the Components of the Motivational Potential of Enterprises-Subjects of Economic Activity in Lviv region]. Nauka y ekonomika - Science and Economics, 2 (26), 151-159 [in Ukrainian].

Skurska, V. A. (2015). Doslidzhennia motyvatsiinoi terminolohii [Research of Motivational Terminology]. Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal - Economics: realities of time. Scientific Journal, 1 (17), 111-116. Retrieved from http://economics. opu.ua/files/archive/2015/n1.html [in Ukrainian].

Byba, V.V., & Tenytska, N.B. (2017). Svitovyi dosvid motyvatsii pratsivnykiv ta mozhlyvosti yoho adaptatsii do umov pidpryiemstv Ukrainy [World Experience of Motivating Workers and Possibilities of its Adaptation to the Conditions of Enterprises of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo : elektronne nauk. vyd. - Economics and Society: Electronic Scientific Edition, 10, 166-171. Retrieved from http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-10 [in Ukrainian].

Pererva, P. H., & Hutsan, O. M. (2014). Motyvatsiinyi potentsial pratsivnyka yak rezerv rozvytku pidpryiemstva [Motivational Potential of an Employee as a Reserve of Enterprise Development]. Ekonomichni nauky. Seriia: Ekonomika ta menedzhment - Economic sciences. Series: Economics and Management, 11, 233-244. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2014_11_26 [in Ukrainian].

Starkova, Ye. Yu. (2011). Mekhanizm formirovaniya motivatsionnogo potentsiala kak faktor effektivnogo upravleniya chelovecheskimi resursami [The Mechanism of Forming Motivational Potential as a Factor of the Effective Management of Human Resources]. Kreativnaya ekonomika - Creative economics, vol. 5, 11, 61-65 [in Russian].

Karpovich, A.P. (2015). Motivatsionnyy potentsial kak obekt upravleniya v organizatsiyakh [Motivational Potential as an Object of Management in Organizations]. Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost - National interests: priorities and security, 10 (295). Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsionnyy-potentsial-kak-obekt-upravleniya-v-organizatsiyah [in Russian].

Zakharchenko, Ye. V. (2005). Motivatsionnyy potentsial rabotnikov predpriyatiy v krizisnom sostoyanii [Motivational Potential of Employees of Enterprise in Crisis Situations]. Vestnik OmGU. Seriya: Ekonomika - Bulletin of Omsk State University. Series: The Economy, 2, 62-69 [in Russian].

Stakhiv, O. V. (2010). Otsinka motyvatsii pratsi personalu (na prykladi promyslovykh pidpryiemstv) [Assessment of Personnel Labour Motivation (by the example of industrial enterprises)]. Abstract of candidate’s thesis.Kiev [in Ukrainian].

Verhun, A. M., & Zhuk, T. V. (2017). Otsinka motyvatsiinoho potentsialu pidpryiemstva [Assessment of Company Motivation Potential]. Proceedings from Actual Problems of Innovative Development of Cluster Entrepreneurship in Ukraine ‘17: Vseukr. nauk.-prakt. konf (30 bereznia 2017 r) Vseukr. Scientific and Practical Conference. 200-207.Kiev: KNUTD [in Ukrainian].

Mikhaleva, Ye. P. (2011). Metodika otsenki motivatsionnogo potentsiala raboty [Methods for Estimating the Motivational Potential of the Work]. Izvestiya TulGU. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki - Proceedings of Tula State University. Economic and legal sciences, 3-2. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-motivatsionnogo-potentsiala-raboty [in Russian].

Yegorshin, A.P. (2011). Osnovy upravleniya personalom: uchebnoe posobie dlya studentov vuzov [Fundamentals of Personnel Management: textbook for university students]. Moscow: INFRA-M [in Russian].

Kibanov, A.Ya. (2009). Osnovy upravleniya personalom [Fundamentals of Personnel Management].Moscow: INFRA-M [in Russian].

Fedotova, I.V. (2014). Otsiniuvannia rivnia loialnosti personalu pidpryiemstva [Estimation of the Loyalty Level of Enterprise Personnel]. Ekonomika transportnoho kompleksu - Economy of the transport complex, 23, 23-36. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ektk_2014_23_4 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-01

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ