ПОБУДОВА МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • O. LEVCHENKO Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
  • Ya. DOGADAYLO Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна https://orcid.org/0000-0003-1553-0250

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.31.0.80

Ключові слова:

модель, корпоративна соціальна відповідальність, пріоритети, стратегія, підприємство

Анотація

У статті в результаті аналізу існуючих моделей корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) підприємства набула подальшого розвитку модель КСВ підприємства, шляхом урахування пріоритетності її складових, що формується виходячи з характеру стратегії КСВ. Дану модель запропоновано розглядати у вигляді матриці, що складається: по вертикалі – з чотирьох видів відповідальності: економічної, правової, етичної та філантропічної; по горизонталі – з двох напрямів прояву цих складових: зовнішнього та внутрішнього. В основі матриці – економічна відповідальність, її внутрішній прояв полягає в отриманні економічних вигід підприємством, а зовнішній – у задоволенні потреб споживачів. Внутрішня складова правової відповідальності полягає в оформленні та здійсненні трудових відносин відповідно до вимог законодавства, зовнішня – відповідно до вимог суспільства до здійснення діяльності, що не суперечить правовим нормам. Внутрішня спрямованість етичної відповідальності полягає в забезпеченні можливості реалізації прав персоналу, акціонерів та інших учасників корпоративних відносин, зовнішня – відповідно діяльності підприємства кодексу корпоративної поведінки. Філантропічна відповідальність полягає у спонуканні підприємства до здійснення соціально корисних дій, добровільної участі в соціальних програмах та ін. Матрична форма моделі дозволяє визначити охоплені й перспективні напрями КСВ підприємства, наочно відобразити співвідношення внутрішнього і зовнішнього напрямів КСВ, виявити фактичний рівень КСВ і резерви її поліпшення в майбутньому, в межах кожної складової врахувати вплив фактора часу на розвиток КСВ і спостерігати за виконанням заходів, передбачених соціальною політикою, врахувати характер стратегії КСВ і специфіку діяльності підприємства. Для отримання описаних результатів були використані наступні методи дослідження: логіко-теоретичне узагальнення, абстрагування, порівняння, моделювання, формалізація, аналіз, синтез, дедукція, індукція та системний підхід. Запропоновані результати досліджень можуть бути використані працівниками підприємств, зацікавленими в ефективному розвитку корпоративної соціальної відповідальності.

Біографії авторів

O. LEVCHENKO, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат економічних наук, доцент, кафедра управління та адміністрування

Ya. DOGADAYLO, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат економічних наук, доцент, кафедра управління та адміністрування

Посилання

Carroll, A. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 4 (34), 39-48.

Schwartz, M. & Carroll, A. (2003). Corporate social responsibility: a three-domain approach. Business Ethics Quarterly, 4 (13), 503-530 [in English].

Wartick, S.L. & Cochran, P.L. (1985). The evolution of the corporate social performance model. Academy of Management Review, 4 (10), 767 [in English].

Wood, D.J. (1991). Corporate social performance revisited - Academy of Management Review, 4 (16), 713 [in English].

Burlakova, Ju.M. (2014). Osoblyvosti upravlinnja realizacijeju ta rozvytkom korporatyvnoi’ social’noi’ vidpovidal’nosti [Specific features of managing the implementation and development of corporate social responsibility]. Nauchnii progress na rubeje tisyachiletii. Ekonomicheskie nauki - Scientific progress at the turn of the millennium. Economic sciences. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/16_NPRT_2014/Economics/6_170126.doc.htm [in Ukrainian].

Gordijenko, L.A. (2014). Modeli korporatyvnoi’ social’noi’ vidpovidal’nosti [Models of corporate social responsibility]. Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova - Visnyk ONU named after I.I. Mechnikov, 2/5(19), 34-38 [in Ukrainian].

Lazorenko, O., Kolyshko, R. (2008). Posibnyk z KSV. Bazova informacija z korporatyvnoi’ social’noi’ vidpovidal’nosti [CSR training guide. Basic information on corporate social responsibility]. Кyiv: Energija [in Ukrainian].

Kolot, A.M. (2013). Korporatyvna social’na vidpovidal’nist’: evoljucija ta rozvytok teoretychnyh pogljadiv [Corporate social responsibility: evolution and development of theoretical views]. Ekonomichna teorija - Economic theory, 4, 5-27 [in Ukrainian].

Tulchinskii, G.L. & Terenteva, V.I. (2006). Brend_integrirovannii menedjment_kajdii sotrudnik v otvete za brend [Brand integrated management: every employee is responsible for the brand]. Moscow: Vershina [in Russian].

Levchenko, O.P. & Mishhenko, I.V. (2015). Model korporatyvnoi socialnoi vidpovidalnosti (KSV) pidpryjemstva [Corporate social responsibility model (CSR) of an enterprise]. Ekonomichni nauky - Economic sciences, 9, 132-135 [in Ukrainian].

Levchenko, O.P. & Mishhenko, I.V. (2015). Etapy formuvannja strategii korporatyvnoi socialnoi vidpovidalnosti (KSV) pidpryjemstva [Stages of deve-loping the corporate social responsibility strategy (CSR)]. Ekonomika transportnogo kompleksu - Economy of the transport complex, 25, 36-49 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-01

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ