DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.31.0.45

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА РІВНЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. BOCHAROVA, A. SHCHEPILINA

Анотація


Досліджено існуючі методики оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах. Вдосконалено піраміду КСВ. Проведено порівняльний аналіз піраміди КСВ із пірамідою ієрархії потреб А. Маслоу. Надано характеристику видів корпоративної соціальної відповідальності. Набула подальшого розвитку система показників оцінки рівня КСВ на підприємстві. Запропоновано поділ показників за зовнішнім та внутрішнім напрямами діяльності підприємства. Особливістю запропонованої оцінки є те, що найважливішу роль відіграють зацікавлені сторони, що робить методику оцінювання більш об’єктивною, ніж існуючі.  Використано метод радару для розрахунку інтегрального показника – це дозволяє зобразити отримані результати оцінювання рівня корпоративної соціальної відповідальності графічно. Наведено двовимірну матрицю оцінювання рівня КСВ. Двовимірна матриця включає дев’ять секторів, де наведено розподіл рівнів від низького до високого рівня розвитку. Розроблено характеристику кожного сектора двовимірної матриці. Таким чином, запропоновано методику інтегрального оцінювання рівня КСВ на підставі системи частинних показників, що визначаються за допомогою опитування зацікавлених сторін. Такий підхід дозволить проводити оцінювання рівня корпоративної соціальної відповідальності для підприємств різних напрямів діяльності. Запропоновану методику апробовано на підприємстві ТОВ «ВІТАЛ». За результатами розрахунків рівень КСВ на підприємстві оцінено як високий рівень розвитку корпоративної соціальної відповідальності.

Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність; зовнішня та внутрішня діяльність; підприємство; стейкхолдери; двовимірна матриця; рівень розвитку КСВ

Повний текст:

PDF

Посилання


Friedman, М. (1970). The Social Responsibility of Business is to increase its Profit. New York Times Magazine, 13, 122–126. [in English].

Carroll, A.B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons. 34 (4), 39-48 [in English].

Goydic, A.P. (2015). Razvitie metodov ocenki korporativnoj social’noj otvetstvennosti rossijskih komanij [Development of methods for assessing the corporate social responsibility of Russian companies]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow [in Russian].

Goncharov, S.F. (2006). Korporativnaya social’naya otvetstvennost’ [Corporate Social Responsibility]. Moscow: Dashkov i К° [in Russian].

Golyshev, I.D. (2013). Uchet pokazatelej korporativnoj social’noj otvetstvennosti v upravlenii marketingovoj deyatel’nost’yu [Accounting the indicators of corporate social responsibility in the marketing activities management]. Vestn. YUUrGU - Messenger UUrGU, 3, 116-121 [in Russian].

Vorona, О.V. (2010). Metodichnі pіdhodi do ocіnki rіvnya socіal’noї vіdpovіdal’nostі [Methodological approaches to assess the level of social responsibility]. Vіsnik ekonomіki transportu і promislovostі [Bulletin of the Economy of Transport and Industry], 30, 127-133 [in Ukrainian].

Berezіna, О.U. (2012). Kіl’kіsna ocіnka socіal’noї vіdpovіdal’nostі korporacіj [Quantitative assessment of corporate social responsibility]. Vіsnik Ukraїns’koї akademії bankіvs’koї spravi [Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking], 1(32), 97-101 [in Ukrainian].

Hlevic’ka, Т.B. (2014). Metodichnij pіdhіd do ocіnki efektivnostі korporativnoї socіal’noї dіyal’nostі pіdpriєmstv na іntegrativnіj platformі [Methodical approach to the assessment of the effectiveness of corporate social activities of enterprises based on the integrative platform]. Strategіya ekonomіchnogo rozvitku Ukraїni [Strategy of economic development of Ukraine], 34, 135-141 [in Ukrainian].

Buyan, О.Ya. (2012). Pіdhodi do ocіnki efektivnostі korporativnoї socіal’noї vіdpovіdal’nostі pіdpriєmstv v Ukraїn [Approaches to the assessment of the effectiveness of corporate social responsibility in Ukraine]. Vіsnik Dnіpropetrovs’kogo unіversitetu. Serіya «Ekonomіka» [Bulletin of Dnipropetrovsk University. Economics series], 6 (2), 159-165 [in Ukrainian].

Bocharova, N.А. & Shcepilіna, A.K. (2017). Pokazniki rіvnya rozvitku korporativnoї socіal’noї vіdpovіdal’nostі na avtotransportnomu pіdpriєmstvі [Indicators of the level of development of corporate social responsibility at the motor transport enterprises]. Ekonomіka transportnogo kompleksu [Economy of the transport complex], 30, 85-99 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Friedman М. The Social Responsibility of Business is to increase its Profit / М. Friedman // New York Times Magazine. – September, 13, 1970. – Р. 122–126.


Carroll A.B. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders / A.B. Carroll // Business Horizons. – 1991. – no. 34 (4). – Р. 39–48.


Жойдик А.П. Развитие методов оценки корпоративной социальной ответственности российских компаний: дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Жойдик Алексей Петрович. – Москва, 2015. – 198 с.

 

Гончаров С.Ф. Корпоративная социальная ответственность / С.Ф. Гончаров, Н.А. Кричевский. – М.: Дашков и К°, 2006. – 195 c.


Голышев И.Д. Учет показателей корпоративной социальной ответственности в управлении маркетинговой деятельностью / И.Д. Голышев, А.И. Глушков // Вестн. ЮУрГУ. – 2013. – № 3. – С. 116–121.


Ворона О.В. Методичні підходи до оцінки рівня соціальної відповідальності / О.В. Ворона // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 30. – С. 127–133.


Березіна О.Ю. Кількісна оцінка соціальної відповідальності корпорацій / О.Ю. Березіна // Вісник Української академії банківської справи. – 2012. – № 1(32). – С. 97–101.


Хлевицька Т.Б. Методичний підхід до оцінки ефективності корпоративної соціальної діяльності підприємств на інтегративній платформі / Т.Б. Хлевицька // Стратегія економічного розвитку України. – 2014. – № 34 (2014). – С. 135–141.

 

Буян О.Я. Підходи до оцінки ефективності корпоративної соціальної відповідальності підприємств в Україні / О.Я. Буян // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2012. – Вип. 6 (2). – С. 159–165.


Бочарова Н.А. Показники рівня розвитку корпоративної соціальної відповідальності на автотранспортному підприємстві / Н.А. Бочарова,
А.К. Щепиліна // Економіка транспортного комплексу. – 2017. – № 30. –
С. 85–99.