УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.31.0.5

Ключові слова:

постачальники, матеріальний потік, кінцеві споживачі, логістична система, система управління

Анотація

У наш час у деяких галузях витрати на переміщення матеріалів, незавершеного виробництва та готової продукції від постачальника до кінцевого споживача становить 60–70 % усіх витрат на виробництво. У зв’язку з цим зменшення цих витрат є великою народногосподарською проблемою.
Метою цієї роботи є уточнення деяких термінів логістики, розробка системи управління формуванням і рухом матеріального потоку від постачальника до кінцевого споживача з мінімумом витрат ресурсів.
Більшість вчених подають логістичну систему як систему руху матеріального, інформаційного і фінансового потоків. Функціонування цієї системи відбувається в умовах різноманітного зовнішнього середовища, яке не в усіх випадках дозволяє системі досягти своїх цілей. Для їх нейтралізації, відповідно до системного аналізу, систему формування і руху матеріального потоку треба доповнити системою управління. З урахуванням останнього пропонується вважати, що логістична система складається з управляючої підсистеми й підсистеми, якою управляють. Остання призначена для забезпечення процесів формування і руху матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва і готової продукції від постачальника до кінцевого споживача. Управляюча підсистема призначена для оптимізації логістичних процесів, забезпечення доставки матеріального потоку в потрібному асортименті, кількості й якості, в потрібне місце і потрібний час із мінімумом затрат ресурсів. Окрім цього, управляюча система вирішує питання, пов’язані з рухом інформації та фінансів.
Управляючою підсистемою пропонується вважати контур логістичного управління, що функціонує в рамках існуючої системи управління підприємством на усіх рівнях: стратегічному, тактичному, оперативному. Контур управління являє собою логічну послідовність і взаємозв’язок усіх функцій управління. Визначено склад функцій на кожному рівні управління

Біографія автора

V. SHYNKARENKO, Харківський національний автомобільно- дорожній університет

доктор економічних наук, професор, кафедра управління та адміністрування

Посилання

Bauersoks, D. Dzh & Kloss, D. Dzh. (2005). Logistika: integrirovannaia tcep postavok. [Logistics: integrated supply chain]. (2 nd ed., rev.). Moscow: Olimp – Biznes [in Russian].

Oklander, M.A. (2008). Lohistyka [Logistics]. Kyiv: TsUL [in Ukrainian].

Krykavskyi, E.V. (2006). Lohistyka: osnova teorii [Logistics: the theoretical framework]. Lviv, Lvivska politekhnika [in Ukrainian].

Kanke, A.A. (2010). Osnovy logistiki [The theoretical basis of logistics]. Moscow: KNORUS [in Russian].

Mirotin, L.B. & Sergeev, V.I. (Eds.). (1999). Osnovy logistiki [The theoretical basis of logistics]. Moscow: INFRA-M [in Russian].

Kalchenko, A.H. (2004). Lohistyka [Logistics]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Dudar, T.H. & Voloshyn, R.V. (2012). Osnovy lohistyky [The theoretical basis of logistics]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Nikolaichuk, V.E. (2001). Logistika [Logistics] St. Petersburg: Piter [in Russian].

Anikin, B.A. (Eds.). (2011). Logistika [Logistics]. Moscow: INFRA [in Russian].

Sergeev, V.I. (2001). Logistika v biznese [Logistics in Business]. Moscow: INFRA-M [in Russian].

Tiurina, N.M., Hoi, I.V. & Babii, I.V. (2016). Lohistyka [Logistics]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Mirotin, L.B. & Tashbaev, I.E. (1996). Transportnaia logistika [Transport logistics]. Moscow: Brandos [in Russian].

Krykavskyi, Ye.V. & Chornopyska, N.V. (2009). Lohistychni systemy: [Logistics systems]. Lviv: Lvivska politekhnika [in Ukrainian].

Denysenko, M.P., Levkovets, P.R., & Mykhailova, L.I. (2010). Orhanizatsiia ta proektuvannia lohistychnykh system [Organization and designing of logistics systems]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Gadzhinskii, A.M. (1995). Osnovy logistiki [The theoretical basis of logistics]. Moscow: Marketing [in Russian].

Gordov, M.P. & Karnaukhov, S.B. (1999). Logistika tovarodvizheniia [Logistics of goods movement]. Moscow: Tcentr Ekonomiki i marketinga [in Russian].

Oklander, M. (2000). Kontury ekonomicheskoi logistiki [Contours of economic logistics]. Kyiv: Nauk. dumka [in Russian].

Katsma, V.I. (2016). Sutnist ta rol lohistychnoho upravlinnia v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [The essence and role of logistics management in the enterprise control system]. Ekonomichnyi analiz - Economic analysis, 23, 2, 61-65. [in Ukrainian]

Mogilevskii, V.D. (1991). Metodologiia sistem: verbalnyi podkhod [Methodology of systems: a verbal approach]. Moscow: Ekonomika [in Russian].

Shash, N., Azimov, K. & Sheveleva, A. (2010). Logistika [Logistics]. Moscow: Iurait [in Russian].

Zaburanna, L.V. & Hlushchenko, O.M. (2011). Lohistychna kontseptsiia formuvannia system upravlinnia pidpryiemstvom [Logistics concept of forming enterprise management systems]. Naukovyi visnyk ChDTEU - Scientific Bulletin of the ChDTEU, 4 (12), 182-191 [in Ukrainian].

Udovichenko, E.T., Kofman, Yu.I. & Banin, Yu.A. (1989). Kompleksnye avtomatizirovannye sistemy upravleniia kachestvom (Metody i sredstva proektirovaniia) [Integrated automated systems of quality control (Methods and tools of designing)]. Moscow: Izdatelstvo standartov [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-01

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ