ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор(и)

  • Ya. DOGADAYLO Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.30.0.115

Ключові слова:

потенціал, ресурси, ефективність, оцінка, підприємство, дорожнє господарство, вагомість

Анотація

У статті в результаті аналізу існуючих підходів удосконалено мето­дич­ний підхід щодо оцінки потенціалу підприємства шляхом забезпечення кількісної оцінки складових потенціалу підприємств дорожнього господарства з урахуванням їх вагомості, впливу на потенціал чинників зовнішнього середовища та специфічних умов функціонуван­ня підприємств дорожньої галузі. Під потенціалом підприємства розуміється узагальнююча динамічна характеристика внутрішніх ресурсів підприємства, що формують його можливості та забезпечують розвиток у цільовому напрямку з урахуванням чинників зовнішнього середовища. Об’єктивність оцінки досягається на підставі застосування методу секторів, що дозволяє під час згортання системи показників аналізу потенціалу підприємства урахувати характер стратегії розвитку підприємства. Для практичної реалізації запропонованого методичного підходу було обґрунтовано систему показників аналізу потенціалу підприємств дорожнього господарства, обрано метод щодо визначення вагомості кожної складової потенціалу підприємства, розроблено матрицю перспективної оцінки потенціалу, що ураховує вплив на нього чинників зовнішнього середовища, та визначено послідовність дій щодо оцінки потенціалу підприємств дорожнього господарства. Для отримання описаних результатів було використано такі методи дослідження, як логіко-теоретичне узагальнення, абстрагування, порівняння, моделювання, формалізація, аналіз, синтез, дедукція, індукція, системний підхід, метод експертних оцінок, метод попарного порівняння та метод секторів. Запропоновані результати досліджень можуть бути використані працівниками організацій дорожнього господарства, зацікавленими у сталому розвитку організацій як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективах.

Біографія автора

Ya. DOGADAYLO, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

канд. екон. наук

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-04

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають