DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.29.0.86

ІНТЕГРОВАНІ ПРОЦЕСИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ

O. KRYVORUCHKO

Анотація


Уточнено поняття «транспортно-логістичне обслуговування споживачів» як цілеспрямованої діяльності щодо задоволення потреб споживачів, пов’язаних з переміщенням вантажів і (або) пасажирів у просторі і в часі із застосуванням транспортних засобів, наданням необхідного комплексу послуг відповідної якості в необхідній кількості в указане місце і в точно призначений час за прийнятною ціною. Запропоноване визначення відрізняється універсальністю і не пов’язане з особливостями виконання включених до складу обслуговування дій. Сформована система інтегрованих процесів транспортно-логістичного обслуговування споживачів, яка представлена у вигляді матриці процесів, що характеризують матеріальні, інформаційні та фінансові логістичні потоки, а також етапи обслуговування, обґрунтованих з позицій споживачів (пропозиції, безпосередньо обслуговування і його завершення).

Ключові слова


логістика; процеси; транспортно-логістичне обслуговування; потік

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Крикавський Є. В. Логістика. Основи логістики / Є. В. Крикавський. – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2006. – 456 с.

 

Чухрай Н. Логістичне обслуговування / Н. Чухрай. – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2006. – 292 с.

 

Современная логистика / Д. Джонсон, Д.Ф. Вуд, Д.Л. Вордлоу, П.Р. Мерфи-мл. ; пер. с англ. А.И. Мороза, С.Г. Тригуб и др. – 7 е изд. – М. : Вильямс, 2002. – 615 с.


Бауэрсокс Доналд Дж. Логистика : интегрированная цепь поставок / Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс ; пер. с англ. – 2-е изд. – М. :  Олимп-Бизнес, 2005. – 640 с.


Тишин П.Я. Логистическое обслуживвние как инструмент влияния на эффективность бизнеса / П.Я. Тишин // Вестник ЮУрГУ. Серия : Экономика и менеджмент. – 2016. – Т. 10. – № 1. – С. 169–174.


Григорак М. Ю. Логістичне обслуговування / М. Ю. Григорак, О. В. Карпунь. – К. : Нац. авіаційний ун-т, 2010. – 152 с.


Таньков К. М. Логістика / К. М. Таньков, Ю. О. Леонова, О. В. Бахурець. – Х. : Харківський нац. економічний ун-т, 2011. – 132 с.


Большой Экономический Словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – 5-е изд., доп. и перераб. – М. : Институт новой экономики, 2002. – 1280 с.


Транспортная логистика : учебник для транспортных вузов / под общей ред. Л.Б. Миротина. – М. : Экзамен, 2002. – 512 с.


Стрижиченко К.А. Моделі управління транспортно-логістичним обслуговуванням підприємств торговельної мережі. – Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vdie/2008_1_2/files/26.pdf.

Гаджинский А.М. Основы логистики : учеб. пос. / А.М. Гаджинский. – М. : Маркетинг, 1995. – 122 с.

Озерська Г.В. Транспортно-логістичне обслуговування міжнародних вантажних перевезень / Г.В. Озерська // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. – № 47. – С. 34-38.

 

Иващенко Т.И. Оптимизация процессов в транспортной логистике / Т.И. Иващенко // Ученые заметки ТОГУ : электронное научное издание. – 2015. – Том 6. – № 1. – С. 224 – 228.


Костюченко Л.В. Концепція логістичного менеджменту в управлінні інтегрованою логістичною системою. – Режим доступу : http://www.ekuzt.gov.ua/node/36.

 

Гаджинский А. М. Логистика : учебник. – 20-е изд. – М. : Дашков и К°, 2012. – 484 с.

 

Миротин Л.Б. Логистика: обслуживание потребителей : учебник / Л.Б. Миротин, Ы.Э. Ташбаев, А.Г. Касенов. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 190 с.

 

Скоробогатова Т.Н. Логистика / Т.Н. Скоробогатова. – 2-е изд. – Симферополь :ДиАйПи, 2005. – 86 с.


Global Air Freight & Logistics / Stallard B. Mpata // Reed Business Information. – 2011. – № 6. – P. 46–48.


Principles and Advantages of Logistics Outsourcing / Abhijit Banerjee // Knowledge Professionals and the Indian KPO Market. – 2011. – № 2. – P. 11–15.


Recent advances in modeling city Logistics.City Logistics II / E. Taniguchi, R.G. Thompson and T. Yamada // Institute of System Science Research. Japan. – 2007. – № 1. – P. 3–33.

 

Transport logistics: shared solutions to common challenges, OECD  – Режим доступа : Access:http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ 20th_anual_trends_and_issues_in_logistics_and_transportation_study/$FILE/2011_Annual_ Logistics_Transportation_Trends.pdf.