DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.29.0.30

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. FEDOTOVA

Анотація


У статті розглядаються основні методики оцінювання рівня екологічної безпеки підприємства. Метою дослідження є розробка методичних  засад оцінювання рівня екологічної безпеки автотранспортного підприємства. Удосконалено методичні засади оцінювання екологічної безпеки АТП, що базуються на рівні безпеки базових бізнес-процесів АТП за чотирма складовими (інноваційній, техніко-технологічній, санітарно-гігієнічній і фінансово-економічній) з використанням узагальненої функції бажаності. На цій підставі підприємство може зіставляти бажання і можливості підприємства з реалізації екологічної безпеки різних бізнес-процесів. Запропоновані методичні засади дозволять провести комплексну оцінку екологічної безпеки викидів, скидів та відходів в єдиній безрозмірній шкалі, що дасть можливість здійснити порівняльний аналіз екологічної безпеки різними бізнес-процесами одного підприємства або різних підприємств. Методичні засади щодо оцінювання рівня екологічної безпеки підприємства можуть застосовуватися для будь-яких підприємств і організацій. Запропонована методика дозволяє виявити проблемні місця в бізнес-процесах АТП та формувати в подальшому портфель необхідних інноваційних проектів у сфері зменшення забруднення навколишнього середовища від діяльності АТП.

Ключові слова


екологічна безпека; бізнес-процес; функція бажаності; індикативний аналіз; навколишнє середовище; критерії оцінювання; екологічні складові; модель оцінювання

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.       Кудрявцева О.В. Критерії оцінки економічної безпеки автотранспортного підприємства. – Режим доступу до журн. : http://www.economy.­nayka.com.ua/pdf/9_2015/42.pdf.


2.       Савченко Ю.В. Особенности оценки экологической безопасности производства на региональном уровне / Ю.В. Савченко // Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем. – 2009. – Т. 1. – С. 115  117.

 

3. Вольнов А.С. О системном подходе к оценке влияния автотранспортных средств в процессе эксплуатации на экологию городов / А.С. Вольнов // Вестник Оренб. Гос. Ун-та. – 2014. – № 1. – С. 161–166.


4. Берстень Е.В. Оценка экологической эффективности организационной структуры промышленного предприятия / Е.В. Берстень, Т.А. Егорова – Режим доступу до журн. : http://www.e-rej.ru/Articles/2007 /Bersten_
Yegorova.pdf
.

 

5. Коренчук А.А. К вопросу формирования стабильного экономического развития региона путем повышения его конкурентоспособности / А.А. Коренчук // Вестн. Тамб. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. Тамбов. – 2008. – Вып. 6(62). – С. 178–182.


6. Оценка уровня экологической безопасности. – Режим доступу до журн. : http://studopedia.su/8_21589_otsenka-urovnya-ekologicheskoy-bezopas-nosti-predpriyatiya.html.


7. Губерман И. Региональное промышленное производство: эффект кислородного голодания / И. Губерман. – Режим доступу до журн. : http://mirznanii.com/a/304098/regionalnoe-promyshlennoe-proizvodstvo-effekt-kislorodnogo-golodaniya.


8. Булетова Н.Е. Концептуальные основы исследования эколого-экономической безопасности и их применение в региональной экономике / Н.Е. Булетова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2012. – № 41(182). – С. 12–17.

 

9. Гелашвили Д.Б. Применение интегральных показателей на основе функции желательности для комплексной оценки качества сточных вод / Д.Б. Гелашвили, А.В. Лисовенко, М.Е. Безруков // Поволжский экологический журнал. – 2010. – № 4. – С. 343 – 350.