ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ

Автор(и)

  • Я. І. ВЕЛИЧКО Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-0754-9990

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2022.40.88

Ключові слова:

мотиваційний потенціал, мотивація персоналу, теорія поколінь, цінності, система мотивації, сила мотивації, задоволеність працею

Анотація

В статті розглянуто питання формування системи мотивації праці та підвищення рівня мотиваційного потенціалу працівників організації. Досліджено основні положення теорії поколінь Нейла Хоува та Вільяма Штрауса та її взаємозв'язок із мотивацією персоналу.

Здійснено структурний аналіз робочої сили України за віковими групами та розраховано орієнтовну частку поколінь у робочій силі у 2021 р. Проведено порівняльний аналіз основних поколінь, що переважають зараз на ринку праці: їх основних показників, періодів народження, типів економічних систем та суспільства на той час, коли формувалися цінності представників. Виявлено подібності та відмінності між поколіннями, їх взаємодію один на одного.

На основі проведеного опитування дано оцінку значущості цінностей для представни­ків різних поколінь та виявлено найбільш пріоритетні та значущі для них. Спостерігаються схожі цінності для різних поколінь, такі як гідна заробітна плата, особистісне зростання та освіта. Розглядається соціально-історичний контекст та події, які могли вплинути на формування цінностей та життєвих принципів представників різних поколінь.

Проаналізовано цінність представників кожного покоління для організації з погляду роботодавця. З урахуванням особливостей поколінь, сильних та слабких сторін їхніх представників, як співробітників, визначено види та характеристики робіт, де вони зможуть максимально розкрити свої здібності та трудовий потенціал.

На основі теорії поколінь вдосконалено методичний підхід щодо обґрунтування вибо­ру конкретних методів та інструментів мотивації, які повинні найбільш позитивно вплину­ти на мотиваційний потенціал співробітників. При роботі з персоналом важливо врахову­вати їхні цінності, погляди та потреби, але для кожного працівника вони будуть індиві­дуальні. При створенні системи мотивації важливо враховувати особливості кожного по­коління, що працює в організації. Застосування цієї теорії у системі мотивації дає можли­вість задовольняти потреби та співвідносити інтереси як працівників, так і роботодавців.

Біографія автора

Я. І. ВЕЛИЧКО, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

асистент

Посилання

Byba, V.V. & Tenytska, N.B. (2017). Svitovyi dosvid motyvatsii pratsivnykiv ta mozhlyvosti yoho adaptatsii do umov pidpryiemstv Ukrainy [World experience of motivation of workers and possibilities of its adaptation to the conditions of enterprises of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo: elektronne nauk. vyd. - Economics and Society: Electronic Scientific Edition, 10, 166-171. Retrieved from: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-10 (Аccessed 15 September 2022). [in Ukrainian].

Horban, V.B. (2012) Analizuvannia skladovykh elementiv motyvatsiinoho potentsialu pidpryiemstv-subiektiv hospodarskoi diialnosti Lvivskoi oblasti [Analysis of the components of the motivational potential of enterprises-subjects of economic activity in Lviv region]. Nauka y ekonomika - Science and Economics, 2 (26), 151 – 159. [in Ukrainian].

Skurska, V.A. (2015). Doslidzhennia motyvatsiinoi terminolohii [Research of motivational terminology]. Ekonomika: realii chasu. Naukovyi zhurnal - Economics: realities of time. Scientific Journal, 1 (17), 111-116. Retrieved from: http://economics. opu.ua/files/archive/2015/n1.html (Аccessed 15 September 2022). [in Ukrainian].

Pererva, P. H. & Hutsan, O. M. (2014). Motyvatsiinyi potentsial pratsivnyka yak rezerv rozvytku pidpryiemstva [Motivational potential of the employee as a reserve of enterprise development]. Ekonomichni nauky. Seriia: Ekonomika ta menedzhment - Economic sciences. Series: Economics and Management, 11, 233-244. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ecnem_2014_11_26 (Аccessed 15 September 2022). [in Ukrainian].

Velichko, Ya.I. (2018). Otsenka motivatsionnogo potentsiala rabotnikov predpriyatiya [Assessment of the motivational potential of employees]. Ekonomika transportnogo kompleksu - Economics of the transport complex, 31, 133-149. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-motivatsionnogo-potentsiala-rabotnikov-predpriyatiya (Аccessed 15 September 2022). [in Russian].

Sokolovska, V.V. & Ivanchenko, H.V. (2018). Motyvatsiya spivrobitnykiv na osnovi teoriyi pokolinʹ: teoretychnyy pidkhid [Employee motivation based on generational theory: a theoretical approach]. Ekonomika ta derzhava - Economy and the state, 10, 58–62. [in Ukrainian].

Denysenko, M.P. & Davydenko, N.V. (2020). Teoriya pokolinʹ ta yakyy yiyi vplyv na suchasnyy biznes [The theory of generations and its impact on modern business]. Ekonomika ta derzhava - Economy and the state, 1, 46–49. [in Ukrainian].

Schetinina, L.V., Rudakova, S.H. & Danyliak, M.I. (2017). Upravlinnia personalom z urakhuvanniam polozhen teorii pokolin [Human resources management based on generation theory]. Problemy ekonomiky - Economic problems, 1, 277-283. [in Ukrainian].

Koval, N. V. & Byba, V. A. (2020). Vykorystannya teoriyi pokolinʹ v me¬nedzhmenti personalu [Use of generational theory in personnel management]. Efek¬tyvna ekonomika - Efficient Economy, 10. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8262 (Аccessed 15 September 2022). [in Ukrainian].

Boryshkevych, I.I. & Yakubiv, V.M. (2022). Vplyv teorii pokolin na formuvannia motyvatsii pratsivnykiv [The influence of the theory of generations on the formation of employee motivation]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and society, 1 (61), 12–18. Retrieved from: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-12 (Аccessed 20 October 2022). [in Ukrainian].

Blyznyuk, T.P. (2017). Otsinka pokolinsʹkykh tsinnostey pokolinnya bebi-bumeriv ta pokolinnya X v Ukrayini [Assessment of generational values of the baby boomers and generation X in Ukraine]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu - Scientific Bulletin of the International Humanitarian University, 27 (1), 118–122. [in Ukrainian].

Kashchuk, K.M. (2018). Osoblyvosti upravlinnya spivrobitnykamy X, Y ta Z pokolinʹ [Peculiarities of managing employees of the X, Y and Z generations]. Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi - Economy. Management. Innovations, 1. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_9 (Аccessed 15 September 2022). [in Ukrainian].

Lytvynenko, O.M. & Prykhodʹko, K.V. (2020). Problemy pidboru ta utrymannya pokolinnya Z u realiyakh kadrovoho holodu v Ukrayini [Problems of recruitment and retention of generation Z in the realities of personnel hunger in Ukraine]. Nobelivsʹkyy visnyk - Nobel Herald, 1), 65–73. [in Ukrainian].

Strauss, W. & Howe, N. (1991). Generations: the history of America's future, 1584 to 2069. Harper Perennial, 538. [in English].

Robocha syla za stattyu, typom mistsevosti ta vikovymy hrupamy u 2021 r. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [Labor force by gender, type of area and age groups in 2021. State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: https://ukrstat.gov.ua/ (Аccessed 15 September 2022). [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-29

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ