ОЦІНКА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МЕНЕДЖМЕНТУ КОРПОРАЦІЙ

Автор(и)

  • О. М. КРИВОРУЧКО Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0967-7379
  • О. П. КОВАЛЬОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2022.39.45

Ключові слова:

менеджмент, корпорації, компетенції, компетентності, модель оцінки компетентностей

Анотація

Забезпечення успішноcті реалізації корпоративного управління, трива­лість корпоративних відносин потребує формування відповідних компетентностей персо­налу і особливо менеджменту. Компетентність характеризує потенційну можливість та реальну здатність до розв'язання стратегічних завдань корпорації, спроможність реалізувати знання й уміння для балансування інтересів зацікавлених сторін. Модель компетентностей персоналу, що використовується в корпоративному управлінні, дозволить вирішити різні завдання в галузі управління персоналом, просунути компанію до досягнення стратегічних цілей, забезпечити конкурентоспроможність тощо.

У статті доведено, що модель компетенцій повинна включати корпоративні ком­петенції, що безпосередньо залежать від цінностей корпорації (організації, підприємст­ва) та є універсальними для усіх його співробітників, а також компетенції менеджерів, що необхідні для виконання обов’язків та досягнення запланованого результату.

Корпоративні (ключові) компетентності є загальними, спрямовані на формування та підтримку корпоративної культури і реалізації стратегічних цілей корпорації та формуються завдяки впливу управлінських, професійних і особистісних компетентностей. Управлінські компетенції включають перелік, необхідний для виконання управлінських обов'язків. Професійні характеризують знання, уміння і навички, необхідні для ефективного виконання роботи на конкретній посаді, також особисті здібності, мотиви розвитку та ін. Особистісні компетентності стосуються окремого працівника і включають високу самоорганізацію, високі комунікативні дані та ін.

Запропонована модель компетентностей менеджменту корпорацій є ієрархічною та відображає внесок певних видів компетенцій у загальні (корпоративні компетенції). Це забезпечує можливість прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо прийому персоналу, просування, подальшого розвитку, мотивації.

Біографії авторів

О. М. КРИВОРУЧКО, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, професор

О. П. КОВАЛЬОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

аспірант

Посилання

Khilukha, O.A. & Yushchyshchyna, L.O. (2019). Formuvannia kompetentnostei menedzhmentu korporatsii [Formation of competencies of corporation management]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy - Economics and enterprise management, 2(70), 20-27. URL: http://psaejrnl.nau.in.ua/journal/2_70_2_2019_ukr/3.pdf [in Ukrainian].

Khilukha, O., Levchuk, A. & Maksymchuk, A. (2017). Corporate Culture: Technology of its Formation. Economic journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University, 3, 11, 47–52. [in Ukrainian].

Velentzas, I. & Broni, G. (2014). Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility. Accounting and Auditing Ethics & Deontology, 67 – 89. [in English].

Whiddett, S. & Hollyforde, R.A. (2003). Practical guide to competencies: how to enhance individual and organizational performance. London: CIPD. [in English].

SHL global (2020). Universalni modeli kompetentsii SHL i metod priamykh atrybutiv [Universal models of SHL competencies and the method of direct attributes]. URL: https://shl.com.ua/produkti-i-uslugi/uslugi/modelirovanie-kompetencij/metod-prjamih-atributov [in Ukrainian].

Korolov, D.S. (2020). Adaptatsiia modeli «20 hranei» do otsiniuvannia kompetentsii top-menedzhmentu [Adaptation of the "20 faces" model to the assessment of top management competencies]. Naukovyi visnyi Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky - Scientific Spring of Kherson State University. Series: Economic Sciences, 37, 40-45 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ