МЕТОД ЕМПАТІЇ В АНАЛІЗІ ТА ОЦІНЮВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Н. К. АМЕЛІНА Національний транспортний університет, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 1, 01010., Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3807-5991
  • О. С. ЛЕВІЩЕНКО Національний транспортний університет, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 1, 01010., Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3704-5352
  • О. М. ТАРАНУХА Національний транспортний університет, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 1, 01010., Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6787-0877

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2022.39.22

Ключові слова:

емпатія, метод емпатії, інвестиційні ризики, аналіз та оцінювання, управління підприємствами, інвестиційний проєкт, інвестиційний профіль

Анотація

В умовах світової фінансової нестабільності посилилась роль соціально-психологічних факторів у прийнятті інвестиційних рішень і постає необхідність перегляду значення управління інвестиційними ризиками та оновлення існуючих методів оцінювання ризиків як з точки зору інвестора, держави, галузі, так і підприємств. Отже, оцінювання ризиків часто потрібно формувати та реалізовувати за принципом унікальності, відмінності тощо. Кожний ризик потребуватиме виявлення низки джерел, які не зустрічаються у виникненні інших видів ризиків. Саме тому метою статті є розробка та удосконалення методів аналізу та оцінювання інвестиційних ризиків, що потребують подальшого доопрацювання. На основі систематизації і проведення порівняльної характеристики існуючих на сьогодні методів оцінювання та аналізу ризиків, що застосовуються у сучасній економічній практиці здійснення інвестиційної діяльності, пропонується вдосконалити інструментарій аналізу й оцінювання ризиків шляхом включення методу емпатії, що надає можливість використовувати не лише економічні критерії оцінювання та аналізу, а й комбінацію суб’єктивних та об’єктивних когнітивних оцінок інвестора. Враховуючи умови, що впливають на сприйняття того, що один із інвестиційних ризиків виявиться нижчим або вищим у визначений період часу чи на визначеному етапі проведення інвестування, незалежно від профілю ризику, в статті пропонується розглядати «сприйняття ризику» як дві окремі складові: сприйняття ризику та сприйняття можливості ризику. Сприйняття можливості ризику є позитивним для інвестування, хоча одночасно має свої негативні наслідки для підприємства, що розвивається. Вплив цього можна виявити лише після визначення профілю ризику на тому етапі, коли підприємство має конкретні пропозиції та перспективи від залучення інвестицій. Сукупність факторів, що складають «профіль» ризику і вже неодноразово розглядалися в методиках оцінки ризику, доповнено новими складовими, такими як «терпимість» та «сприйняття» ризику, які стосовно до інвестиційного ризику раніше не застосовувались. Отже, запропонований метод емпатії для оцінювання та аналізу ризиків дозволяє врахувати вплив таких факторів, як сприйняття, толерантність, терпимість та привабливість ризику, що дозволить в кінцевому результаті сформувати чіткий і логічний профіль ризиків та зможе надати можливість з’ясувати, які з цих факторів мають найбільший, а які опосередкований вплив на прийняття рішення стосовно залучення інвестицій.

Біографії авторів

Н. К. АМЕЛІНА, Національний транспортний університет, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 1, 01010.

кандидат економічних наук

О. С. ЛЕВІЩЕНКО, Національний транспортний університет, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 1, 01010.

кандидат економічних наук

О. М. ТАРАНУХА, Національний транспортний університет, Україна, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, буд. 1, 01010.

кандидат економічних наук

Посилання

What is Empathy? Research & Strategy. URL: https://www.empathylab.uk/research. [in English].

Wayne Mitchell, A.E., Wickham, A.M., and Rosales, M. (2020). Strengthening Public Investment Management in the Eastern Caribbean Currency Union: Getting morebang for the dollar! IMF Working Paper Western Hemisphere Department, 177. [in English].

Hougaard, R., Carter, J., and Afton, M. (2022). Compassionate Leadership: How to do Hard Things in a Human Way by Rasmus Hougaard and Jacqueline Carter. Harvard Business Review Press. URL: https://hbr.org/2021/12/connect-with-empathy-but-lead-with-compassion [in English].

Brayman, Sh., Finke, M., Bessner, E. et al. (Eds). (2015). Current Practices for Risk Profiling in Canada & Review of Global Best Practices. PlanPlus Inc. [in English].

Hate Crime, England and Wales, 2018/19. (2019). Home Office Statistical Bulletin 24/19. Crowncopyright. [in English].

Global electric vehicle market 2020 and forecasts Shanghai (China), Bengaluru (India), Singapore, Reading (UK) and Portland (US). (2020). Canalys Newsroom- Global electric vehicle market. [in English].

Dzyuba, T.A. (2016). Sposoby minimizatsiyi investytsiynykh ryzykiv mashynobudivnykh pidpryyemstv [Ways to minimize investment risks of machine-building enterprises]. Naukovi zapysky Natsionalʹnoho universytetu «Ostrozʹka akademiya». Seriya «Ekonomika»: naukovyy zhurnal – Scientific notes of National university «Ostrozka academy». Series «Economics»: scientific journal, 1(29), 40–43. [in Ukrainian].

OSC Investor experience research study. (2020). Survey Final Report. URL: https://www.osc.ca/sites/default/files/2021-01/inv_research_20200819_osc-investor-experience-survey-final-report.pdf [in English].

Morgan J.P. / Reuters. (1996). RiskMetrics - Technical Document. New York. URL: http://www.jpmorgan.com/RiskManagement/RiskMetrics/ RiskMetrics.html [in English].

Risk Taking: A Corporate Governance Perspective. (2012). International Finance Corporation. Pennsylvania, Washington, DC. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ