DIGITAL-ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ VUCA

Автор(и)

  • Н. В. ПОПОВА Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2797-6989
  • В. Г. ШИНКАРЕНКО Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0702-9781
  • О. М. КРИВОРУЧКО Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0967-7379

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2022.39.5

Ключові слова:

діджиталізація, VUCA-світ, інновації, транспорт, логістика, діджитал-маркетинг, поведінка споживачів, остання миля

Анотація

VUCA-світ, який характеризується швидкістю змін, невизначеністю, складністю та неоднозначністю подій, що відбуваються, впливає на розвиток бізнесу, поведінку споживачів та потребує гнучкого реагування на його виклики. Це можливо за рахунок діджиталізації та впровадження інновацій у всі сфери життя суспільства. Особливу роль в цих умовах відведено транспортно-логістичній системі, від діяльності якої залежить ефективність бізнесу та його зв’язків зі споживачами. Вона також потребує діджитал-інновацій у різних сферах своєї діяльності. Тому метою статті є визначення основних тенденцій діджитал-інновацій, які впливають на розвиток транспортно-логістичної системи в умовах VUCA-світу і які потрібно враховувати організаціям транспорту та логістики у своїй діяльності. Враховуючи значну роль транспорту та логістики в сучасних умовах, зміну поведінки споживачів в епоху діджиталізації, у статті визначено такі тенденції розвитку діджитал-інновацій, як зростання ролі аналітики, основаної на Bigdata; перехід до більш широкого використання хмарних технологій, що дасть можливість організаціям транспорту та логістики зберігати дані, обмінюватися файлами, спілкуватися з командами, співпрацювати зі стейкхолдерами; формування гнучкої системи менеджменту транспортно-логістичних процесів і сучасних ланцюгів постачань, основаних на діджитал-технологіях, та формування ефективної системи постачань «останньої милі» в електронній комерції. Розглянуто також широке використання діджитал-маркетингу, в тому числі такі його елементи, як візуалізація та персоналізація контенту, застосування нативної реклами, чат-ботів, запровадження прямих трансляцій, перехід до корисного контенту, управління репутацією у мережі як важливу складову діяльності організацій в епоху соціальних мереж. Таким чином, визначені в статті основні тенденції діджитал-інновацій, які впливають на розвиток організацій транспортно-логістичної системи в умовах VUCA- світу, дають можливість швидкого та гнучкого реагування на зміни, що відбуваються в світі, бізнесі та поведінці споживачів.

Біографії авторів

Н. В. ПОПОВА, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, професор

В. Г. ШИНКАРЕНКО, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, професор

О. М. КРИВОРУЧКО, Кафедра менеджменту, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, професор

Посилання

Minciu, M., Berar, F.A., & Dobrea, R.C. (2020). New decision systemsin the VUCA world. Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society, 15(2), 236-254.doi: 10.2478/mmcks-2020-0015. [in English].

Baran, B. E., & Woznyj, H. M. (2020). Managing VUCA: The human dynamics of agility. Organizational dynamics, 100787. Advance online publication. doi: https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2020.100787. [in English].

Macpherson, C. Embracing Change in a Post Brexit VUCA World; Change & Strategy International Ltd.: Oxfordshire, UK, 2019. [in English].

Simkova, E., & Hoffmannova, M. (2021). Impact of VUCA Environment in Practice of Rural Tourism. Hradec Economic Days, 11, 746–757. [in English].

Saleh, A., & Watson, R. (2017). Business excellence in a volatile, uncertain, complex and ambiguous environment (BEVUCA). The TQM Journal,29(5), 705-724. doi: https://doi.org/10.1108/TQM-12-2016-0109 [in English].

Don Gilman, Ed. D. (2017). Outsmarting VUCA: Achieving Success in a Volatile, Uncertain, Complex, & Ambiguous World. Charleston: Advantage Media Group. [in English].

Popova, N.V. (2016). Rozvytok pidpryiemstv transportno-lohistychnoi systemy v umovakh VUCA-svitu [Development of transport and logistics system enterprises in the conditions of VUCA-world]. Kharkiv: V spravi. [in Ukrainian].

Popova, N.V. (2015). Osoblyvosti rozvytku pidpryiemstv transportno-lohistychnoi systemy v umovakh VUCA-svitu [Features of development of enterprises of transport and logistics system in the conditions of VUCA-world]. Ekonomikatransportnohokompleksu, 26, 120-131. [in Ukrainian].

Popova, N., & Shynkarenko, V. (2016). Personnel development at enterprises with regard to adaptation to the VUCA world. Economic Annals-XXI, 156(1-2), 88–91. doi:http://dx.doi.org/10.21003/ea.V156-0020. [in English].

Popova, N., Shynkarenko, V., Kryvoruchko, O., & Zeman, Z. (2018). Enterprise management in VUCA conditions. Economic Annals-XXI, 170(3-4), 27–31. doi: https://doi.org/10.21003/ea.V170-05. [in English].

Bouee, Ch.-E. (2014). Light Footprint Management. Leadership in Times of Change. – London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury. [in English].

Mack, O., Khare, A., Krämer, A., & Burgartz, T. (2016). Managing in a VUCA World. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer. [in English].

Rossolov, A., Naumov, V., Popova, N., Vakulenko, E., & Levchenko, E. (2021). Estimation of transport accessibility in case of rational transport hub location. Transport, 36(1), 1–12. doi:https://doi.org/10.3846/transport.2021.14299. [in English].

Rossolov, A. (2021). A last-mile delivery channel choice by E-shoppers: assessing the potential demand for automated parcel lockers. International Journal of Logistics Research and Applications. doi: 10.1080/13675567.2021.2005004. [in English].

Popova, N., Kataiev, A., Nevertii, A., Kryvoruchko, O., & Skrynkovskyy, R. (2020). Marketing aspects of innovative development of business organizations in the sphere of production, trade, transport and logisticsin VUCA conditions. Estudios de Economía Aplicada, 38(4), 1–14. doi: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i4.3962. [in English].

Alt, R. (2018). Electronic markets and current general research. Electronic Markets, 28(2), 123–128. [in English].

Chan, C. M., Teoh, S. Y., Yeow, A., & Pan, G. (2018). Agility in responding to disruptive digital innovation: case study of an SME. Information Systems Journal, 28(1), 1–21. [in English].

Ciriello, R. F., Richter, A., & Schwabe, G. (2018). Digital innovation. Business & Information Systems Engineering, 60(6), 563–569. [in English].

Dinter, B., &Krämer, J. (2018). Data-driven innovations in electronic markets. Electronic Markets, 28(4), 1–3. [in English].

Kohli, R., & Melville, N. P. (2018). Digital innovation: a review and synthesis. Information Systems Journal, 29(1), 200–223. [in English].

Levallet, N., & Chan, Y. E. (2018). Role of digital capabilities in unleashing the power of managerial improvisation. MIS Quarterly Executive, 17(1), 1–21. [in English].

Wiesböck, F., &Hess, T. (2020). Digital innovations. Electron Markets, 30,75–86. doi:https://doi.org/10.1007/s12525-019-00364-9. [in English].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy. (2021). Pro skhvalenniaNatsionalnoitransportnoistratehiiUkrainyna period do 2030 roku [On approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80. [in Ukrainian].

Gartner Data Shows 87 Percent of Organizations Have Low BI and Analytics Maturity. (2018, December, 6). Retrieved from https://gtnr.it/3vHfejq. [in English].

Mintsyfry. (2022). Zakonoproekt pro khmarni servisy pryiniato v tsilomu [The bill on cloud services has been adopted in general]. Retrieved from https://bit.ly/3FcV8ki.[in Ukrainian].

Digital Commerce 360: Consumers Prefer Same-Day Delivery. (2021). Retrieved fromhttps://bit.ly/3MVkWnT. [in English].

Freedman L. (2021). The Shopper Speaks: Retailers dissect and deliver against online shopper desires this holiday season. Retrieved from https://bit.ly/3vGDphT. [in English].

% Of E-Commerce Shoppers Will Spend More if There Is Free Shipping. (2021). Retrieved fromhttps://bit.ly/3ydVXHZ. [in English].

digital marketing trends: 25 practical recommendations to implement. (2022). Retrieved from https://bit.ly/3kXqMJv. [in English].

Stamford, Conn. (2021, February, 10). Gartner Business Quarterly.Retrieved from https://gtnr.it/3LR6zRq [in English].

Customer Service Facts. Retrieved from https://www.customerservicemanager.com/customer-service-facts/. [in English].

Huang, W., Mitchell, J., Dibner, C., Ruttenberg, A., & Tripp, A. (2018). How Customer Service Can Turn Angry Customers into Loyal Ones. HarvardBusinessReview. Retrieved from https://hbr.org/2018/01/how-customer-service-can-turn-angry-customers-into-loyal-ones. [in English].

Gesenhues, A. (2013). Survey: 90 % Of Customers Say Buying Decisions Are Influenced By Online Reviews. MarTech. Retrieved from https://bit.ly/387PBiL. [in English].

Powerful Examples of How to Respond to Negative Reviews. (2022). ReviewTrackers. Retrieved from https://bit.ly/3w956in. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-26

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ