СУТНІСНО-ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА»

Автор(и)

  • Т.О. ВОДОЛАЖСЬКА Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0158-3343

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2021.38.32

Ключові слова:

потенціал, потенціал підприємства, трудовий потенціал підприємства, суттєві характеристики трудового потенціалу підприємства, ознаки трудового потенціалу підприємства

Анотація

У статті досліджено перелік новітніх наукових джерел, присвячених безпосередньо дефініції економічної категорії «трудовий потенціал підприємства». Їх аналіз дозволив зауважити, що вчені та науковці в своїх працях аргументують необхідність уточнення сутності поняття «трудовий потенціал підприємства», особливо з урахуванням трансформацій та нових вимог у сучасному ринковому середовищі функціонування підприємств, що постійно виникають. Водночас спостерігається відсутність єдності їх поглядів щодо встановлення змісту цього терміна, а їх множина відрізняється різноманітністю. Наявні розробки вчених щодо встановлення сутності економічної категорії «трудовий потенціал підприємства» дійсно потребують подальшого розгляду та доопрацювання.

Основна мета статті – надати сутнісно-змістовну характеристику та сформулювати дефініцію «трудовий потенціал підприємства» на підставі виокремлення та систематизації ключових (суттєвих) її ознак.

У результаті вичерпного аналізу досліджених існуючих тлумачень сутності трудового потенціалу підприємства систематизовано їх перелік у чотири основні підходи до конкретизації змістовної основи цього терміна.

На підставі застосування основних логічних прийомів генерування понять (аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення) виокремлено суттєві ознаки цього терміна за змістом дій та сутнісною визначеністю: сукупність наявних та потенційних можливостей і здібностей працівників; самореалізація, ефективне використання, нарощення та розвиток можливостей працівників у трудовій діяльності; сприяння досягненню стратегічних цілей розвитку підприємства.

Для формулювання дефініції «трудовий потенціал підприємства» передбачено: по-перше, поєднання зазначених вище трьох суттєвих ознак трудового потенціалу підприємства; по-друге, включення ознаки щодо можливості прояву за новітніх мінливих умов соціально-економічного середовища функціонування підприємств; по-третє, ґрунтування разом з тим на трактуванні опорного поняття «потенціал»; по-четверте, врахування особливостей чотирьох основних підходів до конкретизації змістовної основи терміна.

На підставі зазначених вище положень сформульовано  сутність трудового потенціалу підприємства, відмінністю якого від існуючих є комплексне врахування суттєвих його ознак за сутнісною визначеністю та змістом дій, а також врахування ознаки щодо можливості прояву за новітніх мінливих умов соціально-економічного середовища функціонування підприємств.

Біографія автора

Т.О. ВОДОЛАЖСЬКА, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

кандидат економічних наук, доцент, кафедра менеджменту

Посилання

Buhas V., Naumenko O. (2018). Trudovyi potentsial pidpryiemstva: sutnist ta struktura [Employment potential of the enterprise: essence and structure]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 1. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=1&y=2018 [in Ukrainian].

Korbut K.E. (2017). Trudovyi potentsial pidpryiemstva: poniattia, skladovi ta metody otsiniuvannia [Labor potential of the enterprise: concepts, components and evaluation methods]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu - Bulletin of Zhytomyr State Technological University, № 2 (80). 102–108. Retrieved from: https://doi.org/10.26642/jen-2017-2(80)-102-108 [in Ukrainian].

Duda G.B. (2018). Formuvannia, vykorystannia ta rozvytok trudovoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv v systemi innovatsiinoi [Formation, use and development of labor potential of agricultural enterprises in the system of innovative economy]. Candidate’s thesis. Kamianets-Podilskyi: Podilskyi derzh. ahr.-tekhn. un-t [in Ukrainian].

Hrebeniuk H.M. (2020). Rozvytok trudovoho potentsialu pidpryiemstv zaliznychnoho transportu na osnovi kompetentnisnoho pidkhodu [Development of labor potential of railway transport enterprises on the basis of the competence approach]. Candidate’s thesis. Dnipro: Dniprovskyi nats. un-t zalizn. transp. im. ak. V. Lazariana [in Ukrainian].

Piliavskyi V.I. (2019). Trudovyi potentsial pidpryiemstva : sutnist, modeli zainiatosti i efektyvnist vykorystannia [Labor potential of the enterprise: essence, models of employment and efficiency of use]. Naukovyi ekonomichnyi zhurnal «Intelekt ХХІ» - Scientific economic journal «Intellect XXI», 3, 88-93 [in Ukrainian]. Retrieved from: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2019/ 2019_3/ [in Ukrainian].

Raikovska I.T. (2019). Vyznachennia zmistu komponentiv trudovoho potentsialu dlia pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia pidpryiemstvom [Determining the content of the components of labor potential to improve the efficiency of enterprise management]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu - Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, 3, 87-95. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvhastat_2019_3_10. [in Ukrainian].

Havrylenko Ya.V. (2019). Sutnist ta pidkhody do rozvytku trudovoho potentsialu pidpryiemstva [The essence and approaches to the development of labor potential at an enterprise]. Zbirnyk naukovykh prats ChDTU – Collection of scientific works of Chernihiv State Technical University, 52, 30–38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2019_52_6 [in Ukrainian].

Sabadyrova A.L., Babii O.M., Kuklinova T.V., Salavelis D.Ie. (2013). Potentsial i rozvytok pidpryiemstva [Potential and development of the enterprise]. Odessa: ONEU, rotaprint [in Ukrainian].

Kuznietsova T.V., Krasovska Yu.V., Podlevska O.M. (2017). Upravlinnia potentsialom pidpryiemstva [Enterprise potential management]. Rivne: NUVHP in Ukrainian].

Kasianova N.V. et al. (2017). Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta vykorystannia [The enterprise’s potential: formation and utilization]. Kyiv: TsUL, [in Ukrainian].

Krasnokutska, N.S. (2005). Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [The potential of the enterprise: formation and evaluation]. Kyiv: Tsentr navch. lit. [in Ukrainian].

Drucker, Р., Maciariello, J. (2008). Management (revised edition). New York: Collins [in English].

Armstrong, M., Taylor S. (2020). Handbook of Human Resource Management Practices. London: Cogan Page Publishing [in English].

Mozghova, N.H. (2007). Lohika. Kyiv: Karavela [in Ukrainian].

Busel, V. (2016). Ukrainskyi tlumachnyi slovnyk [Ukrainian explanatory dictionary]. Kyiv; Irpin: Perun [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-25

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ