КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ І ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ

Автор(и)

  • V. SHYNKARENKO Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0702-9781
  • О. KRYVORUCHKO Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0967-7379

DOI:

https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2019.34.0.5

Ключові слова:

стратегія управління, підприємство, результати роботи, конкурентоспроможність

Анотація

Метою дослідження є розробка більш удосконаленої моделі управління підприємством і його конкурентоспроможністю. Предметом дослідження є моделі, підходи і методи вирішення поставленого завдання, об’єктом – процес управління підприємством і його конкурентоспроможністю.

У даній статті методами логічного, порівняльного аналізу встановлено, що існуючі підходи до управління підприємством і його конкурентоспроможністю мають свої переваги і недоліки. Так, ринковий підхід в обох варіантах – вчених Гарвардської школи бізнесу і вчених школи галузевого і конкурентного аналізу – в основному розглядається як  вплив зовнішнього середовища, а стратегія управління полягає в адаптації потенціалу підприємства до змін зовнішнього середовища. При ресурсному підході основна увага приділяється ресурсам підприємства, які формують стратегію управління не зверху-вниз, а навпаки, знизу-вверх. У деяких випадках ресурси навіть формують зовнішні ринки.

Пропонується інтеграція переваг обох підходів. Цей підхід поділяють і ряд інших вчених. Відмінності між ними полягають у способах, моделях інтеграції. Запропоновано власний варіант інтеграції. Його особливістю є використання ресурсного підходу в якості фактора розвитку потенціалу підприємства на рівні стратегічних одиниць бізнесу.

Сферою застосування результатів дослідження є, перш за все, підприємства, що виконують кілька видів діяльності, зокрема, автотранспортні підприємства.

Запропонований в роботі інтеграційних підхід до розробки стратегії управління диверсифікованих підприємств дозволить їм підвищити результат роботи і їх конкурентоспроможність.

Біографії авторів

V. SHYNKARENKO, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, професор, кафедра управління та адміністрування

О. KRYVORUCHKO, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Я. Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002

доктор економічних наук, професор, кафедра управління та адміністрування

Посилання

Chandler, A. (1962). Strategy and structure: Chapters in the history of american industrial enterprise. Cambridge, MA: Harvard University Press. [in English].

Andrews, K.R. (1980). The Concept of Corporate Strategy. Homewood, Ill: R.D. Irwin. [in English].

Ansoff, I. (1965). Corporate Strategy: An Analytical Approach to Business Policy for Growth and Expansion. New York: McGraw Hill Book Co. [in English].

Porter, M. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: The Free Press.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17, 99-120. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/014920639101700108. [in English].

Wernerfelt, B. (1984). The resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5 (2) (April – June), 171-180. [in English].

Hamel, G., Prahalad, C. (1994). Competing for the Future. Boston, Mas-sachusetts: Harvard Business School Press. [in English].

Ansoff, I. (1999). Novaya korporativnaya strategiya[New corporate strategy]. St. Petersburg: Piter Kom. [in Russian].

Chernyshev, M.A.(2009). Strategicheskij menedzhment. Osnovy strategicheskogo upravlenija [Strategic management. Fundamentals of strategic ma­nagement]. Rostov n/D: Feniks. [in Russian].

Mescon, M., Albert, M., Khedouri, F. (1999). Osnovy menedzhmenta[Fundamentals of management]. Moscow: Delo.

Thompson, A., Strickland, A. (2006). Strategicheskij menedzhment. Koncepcii i situacii dlja analiza[Strategic management. Concepts and situations for analysis]. 12th ed. Moscow: Vilyams. [in Russian].

Grant, R.M. (2008). Sovremennyj strategicheskij analiz [Modern strategic analysis]. St. Petersburg: Piter. [in Russian].

Popov, S.A. (2010). Aktual’nyj strategicheskij menedzhment [Actual strategic management]. Moscow: PH Yurait. [in Russian].

Zub, A.T., Laktionov, M.V. (2001). Sistemnyj strategicheskij menedzhment: metodologija i praktika[Systemic strategic management: methodo­logy and practice]. Moscow: Genezis. [in Russian].

Parahina, V.N., Maksimenko, L.S., Panasanko, S.V. (2011). Strategicheskij menedzhment: uchebnik [Strategic Management: a textbook]. Moscow: KNORUS. [in Russian].

Shershnova, Z.E. (2004). Stratehychne upravlinnia: Pidruchnyk [Strategic management: a textbook]. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].

Martynenko, M.M., Іhnatieva, І.A. (2006). Stratehichnyi menedzhment: Pidruchnyk[Strategic Management: a textbook]. Kyiv: Karavela. [in Ukrainian].

Mіzyuk, B.І. (2009). Osnovy stratehichnoho menedzhmentu:Pidruchnyk. [Fundamentals of Strategic Management: A Textbook]. Lvіv: Mahnoliia. [in Ukrainian].

Shinkarenko, V.G., Levchenko, O.P. (2009). Formirovanie strategii razvitija avtotransportnogo predprijatija: Monografija [Formation of strategy of motor transport enterprise development: Monograph]. Kharkov: KhNADU. [in Russian].

Snitko, L.G., Tokar, E.V., Klindukhova, O.A. (2014). Formirovanie i realizacija resursnoj strategii organizacii s pozicij kompleksnogo podhoda [Formation and realization of the organization resource strategy from the standpoint of a comprehensive approach]. Funkcional’nye issledovanija -Functional research, 5-2, 323-327. [in Russian].

Osadnik, V. (2001). Znachenie integracii rynochnogo i resursnogo podhodov dlja strategicheskogo upravlenija predprijatiem [The importance of integrating market and resource approaches for strategic enterprise management]. Upravlenie predprijatiem - Enterprise Management, 4, 47-55. [in Russian].

Djujzen, E. (2017). Adaptacija resursno-rynochnogo podhoda k vyboru strategii razvitija kompanii [Adapting the Resource-Market Approach to Choosing a Company Development Strategy]. Sovremennye tehnologii upravlenija - Modern control technologies, 8 (56). Retrieved from: https://www.cfin.ru/management/strategy/classic/resource-market_theory.shtml [in Russian].

Kulikova, A.V., Rokunova, O.V. (1962). O vazhnosti integracii rynochnogo i resursnogo podhodov k razrabotke konkurentnoj strategii predprijatija [The importance of integrating market and resource approaches to developing a competitive enterprise strategy]. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronnyj nauchnyj zhurnal. Ekonomika i ekonomicheskie nauki - Management of economic systems: an electronic scientific journal. Economics and economic sciences. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/o-vazhnosti-integratsii-rynochnogo-i-resursnogo-podhodov-k-razrabotke-konkurentnoy-strategii-predpriyatiya [in Russian].

Popovich, A.M., Filippi, E.S. (2017). Razrabotka strategii organizacii na osnove integracii podhodov [Develop an organization’s strategy based on integration of approaches]. Russian Journal of Management, 5 (1). Retrieved from: https://academuspub.com/ru/nauka/article/15960/view [in Russian].

Plotnytska, S.І. (2015). Resursnyi potentsial pidpryiemstva yak faktor pobudovy efektyvnoi stratehii konkurentospromozhnosti [Enterprise resource potential as a factor in building an effective competitive strategy]. Efektyvna ekonomika: Elektronne naukove fakhove vydannia - Effective Economics: An Electronic Scientific Professional Edition, 4, 1-36. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4478 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-02

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ