DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.29.0.69

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

L. FILIPKOVSKA, V. MURATOV

Анотація


Актуальність дослідження полягає у визначенні стратегічних напрямів розвитку транспорту України як найважливішого базового фактора стійкого й динамічного зростання економіки, посилення її позицій на внутрішній і міжнародній арені. Вирішення зазначених питань у статті досягається за допомогою аналізу стану транспортної галузі країни та розкриття переваг функціонування транспортних комплексів країн ближнього зарубіжжя.

Ключові слова


транспортна система; логістика; пасажироперевезення; вантажоперевезення; розвиток; перспективні заходи

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Статистична інформація / Державний комітет статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

 

Щербина Р. С. Пріоритетні напрями розвитку транспортної логістики / Р.С. Щербина // Організація перевезень і безпека транспорту. – 2015. – 
Вип. 26. – С. 14 – 19.

 

Апарова О.В. Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку авіакомпанії: монографія / О.В Апарова. – К. : Логос, 2011. – 248 с.

 

Дикань В. Л. Актуальность улучшения системы комбинированных перевозок в международной транспортной сети // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. праць. – 2006. – № 13. – С. 13 – 20.

 

Концепция развития транспортно-дорожного комплекса (ТДК) Украины до 2015 года и последующий период. – Режим доступа : http://www.uts.in.ua/ru/kontseptsyya_razvitiya_transportno-dorozhno go_kompleksa_tdk_ukrayny_do_2015_goda_y_posleduyuschiy_peryod_.html.

 

Щербанин Ю. A. Транспорт и экономический рост: взаимосвязь и влияние / Ю. A. Щербанин // Евразийская экономическая интеграция. – 2011. – № 3 (12). – С. 65 – 78.

 

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Білоруссю – Режим доступу : http://belarus.mfa.gov.ua/ua/ukraine-by/trade.

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Латвією  – Режим доступу: http://latvia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-lv/trade.

Транспортна система Республіки Білорусь. – Режим доступу : http://ukrbukva.net/page,2,90274-Transportnaya-sistema-Respubliki-Belarus.html.

Машинобудування України та світу. – Режим доступу : http://ukrmach.dp.ua/.

Філіпковська Л.О. Тенденції розвитку транспортної галузі України у контексті реалізації принципів логістики / Л.О. Філіпковська, В.В. Муратов // Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища: ХIV МНПК 27–28 жовтня 2016 р. : збірник доповідей. – К. : НАУ, 2016. – С. 157–159.