Фінансування журналу

Видавець

Адреса видавця

61002, Україна, м.  Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

E-mail: rio@khadi.kharkov.ua

Kharkiv National Automobile and Highway University, Department of Management and administ

Джерела підтримки

Збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу» є некомерційним науковим виданням призначеним для вільного доступу.  Збірник редагується і друкується в редакційно-видавничому відділі частково за рахунок коштів університету та авторів статей. Вартість видання збірника та вартість опублікування однієї сторінки поданого тексту встановлюється відповідно до Кошторису витрат коштів на надання послуг з інформаційного забезпечення та друкування збірнику наукових статей «Економіка транспортного комплексу».