Історія журналу

Збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу» видається з 1998 р. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6387 від 24.07.2002 р. Збірник внесено до переліку фахових видань з економічних наук ВАК України (постанова президії ВАК України від 29 грудня 2014 р. № 1528).

На підставі Наказу МОН України від 17 березня 2020 року № 409 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук до категорії «Б» (спеціальності – 051, 073, 075, 076).

 

Засновник: Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Головний редактор: 

Криворучко Оксана Миколаївна, докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) 

Заступник головного редактора: 

Дмитрієв Ілля Андрійович, докт. екон. наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) 

Відповідальний секретар

Шинкаренко Володимир Григорович, докт. екон. наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) 

Члени редколегії

  • Дикань Володимир Леонідович, докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом , Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ);
  • Горовий Дмитро Анатолійович, докт. екон. наук, професор, професор кафедри економіки та маркетингу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»);
  • Головкова Людмила Степанівна, докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки, Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В.Лазаряна (ДНУЗТ);
  • Сотниченко Людмила Леонідівна, докт. екон. наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та економіки, Національний університет «Одеська морська академія»;
  • Попова Надія Василівна, докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та торговельного підприємництва, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету  (ХТЕІ КНТЕУ);
  • Федотова Ірина Володимирівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри управління та адміністрування, Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ);
  • Дімітракієва Светлана Райчева, D. Sc., професор, професор кафедри промислового менеджменту, Технічний Університет, Варнa, Болгарія;
  • Санджай Кумар Бал, Ph.D, директор Піраміда Коледжу бізнесу і технологій, Пхагвара, Пенджаб, Индия.